Harmonogram publikacji raportów orkesowych w roku obrotowym 2017/2018

2018/06/25 Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017/2018 r.
2018/08/13 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017/2018 r.

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 29.03.2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 29.03.2017

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 17.10.2016

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 24.06.2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 30.03.2016

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 12.01.2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 30.03.2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 19.03.2014

Publikacje dla inwestorów

Teaser inwestycyjny autorstwa DM INC z dnia 28.03.2018

Rekomendacja “Kupuj” wydana przez Dom Analiz SII w dniu 27.08.2018

 

Przydatne linki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
www.gpw.pl

Komisja Nadzoru Finansowego
www.knf.gov.pl

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
www.seg.org.pl

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
www.sii.org.pl

Stanowisko UKNF w sprawie sposobu wypełniania powiadomień o transakcjach osób pełniących funkcje zarządcze oraz osób blisko z nimi związanych.

Formularz powiadamiania o transakcjach dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane.

Profil Sescom S.A. na portalu informacji giełdowych Infostrefa.pl

Profil Sescom S.A. na portalu analitycznym Biznesradar.pl