Harmonogram publikacji raportów orkesowych w roku obrotowym 2018/2019

2019/01/31 Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2017/2018
2019/02/28 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018/2019
2019/06/26 Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018/2019 r.
2019/08/29 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018/2019 r.

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 09.09.2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 27.03.2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 29.03.2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 29.03.2017

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 17.10.2016

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 24.06.2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 30.03.2016

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 12.01.2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 30.03.2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 19.03.2014

Publikacje dla inwestorów

Teaser inwestycyjny autorstwa DM INC z dnia 28.03.2018

Rekomendacja “Kupuj” wydana przez Dom Analiz SII w dniu 27.08.2018

 

Przydatne linki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
www.gpw.pl

Komisja Nadzoru Finansowego
www.knf.gov.pl

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
www.seg.org.pl

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
www.sii.org.pl

Stanowisko UKNF w sprawie sposobu wypełniania powiadomień o transakcjach osób pełniących funkcje zarządcze oraz osób blisko z nimi związanych.

Formularz powiadamiania o transakcjach dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane.

Profil Sescom S.A. na portalu informacji giełdowych Infostrefa.pl

Profil Sescom S.A. na portalu analitycznym Biznesradar.pl