Skup akcji własnych przez Sescom S.A.

Spółka przeprowadziła skup akcji własnych w dniach 18.10.2019 r. do 31.10.2019 r. W wyniku jego rozliczenia, Sescom S.A. nabyła 50.000 sztuk akcji własnych.

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019/2020

2020/01/31 Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2018/2019
2020/03/02 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019/2020
2020/06/29 Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019/2020 r.
2020/08/31 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019/2020 r.

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 16.03.2020

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 09.09.2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 27.03.2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 29.03.2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 29.03.2017

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 17.10.2016

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 24.06.2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 30.03.2016

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 12.01.2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 30.03.2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 19.03.2014

Publikacje dla inwestorów

Teaser inwestycyjny autorstwa DM INC z dnia 28.03.2018

Rekomendacja “Kupuj” wydana przez Dom Analiz SII w dniu 27.08.2018

 

Przydatne linki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
www.gpw.pl

Komisja Nadzoru Finansowego
www.knf.gov.pl

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
www.seg.org.pl

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
www.sii.org.pl

Stanowisko UKNF w sprawie sposobu wypełniania powiadomień o transakcjach osób pełniących funkcje zarządcze oraz osób blisko z nimi związanych.

Formularz powiadamiania o transakcjach dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane.

Profil Sescom S.A. na portalu informacji giełdowych Infostrefa.pl

Profil Sescom S.A. na portalu analitycznym Biznesradar.pl