Kalendarium

2019/11 Realizacja pierwszego w historii Sescom skupu akcji własnych. Spółka pozyskuje z rynku 50.000 akcji własnych w celach inwestycyjnych, w tym dalszej odsprzedaży
2019/09 Otrzymanie dofinansowania w wysokości 2,2 mln PLN z NCBiR na rozwój SES BI - autorskiej platformy business intelligence do zaawansowanej analizy danych
2019/04 Nabycie 51% udziałów w DT Sp. z o.o. - spółce zajmującej się serwisem, sprzedażą i wynajmem wózków widłowych
2019/01 Opublikowanie rekordowych wyników finansowych - Grupa Sescom przekracza 130 mln zł przychodów za rok obrotowy 2017/2018
2018/09 Podpisanie listu intencyjnego w sprawie rozpoczęcia współpracy w programie PARP Brinc ScaleUp w charakterze odbiorcy technologii
2018/09 10. rocznica powstania Sescom
2018/07 Zakończenie realizacji projektu dla chińskiej marki XIMi Vogue
2018/05 Udział w Japan IT Week w Tokio
2018/04 Podpisanie porozumienia z firmą Dozór Techniczny sp.j. dotyczące potencjalnej inwestycji w tą spółkę
2018/03 Debiut Sescom na rynku regulowanym GPW w Warszawie
2018/02 Rozpoczęcie realizacji pierwszego stałego kontraktu w Holandii
2018/02 Publikacja prospektu giełdowego w związku ze zmianą rynku notowań
2018/01 Sescom wyróżniony tytułem Efektywna Firma
2017/11 Certyfikacja ISO 9001:2008 oraz ISO 9001:2015 w zakresie Systemu Zarządzania Jakością
2017/10 Otwarcie biura techniczno-koordynacyjnego Sescom Training Centre w Holandii
2017/09 Sescom członkiem Klastra Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych
2017/07 Start programu Sescom Scale
2017/04 Otwarcie biura techniczno-koordynacyjnego Sescom Training Centre we Francji
2017/03 Udział Sescom, jako wystawcy, w targach EuroShop 2017 w Dusseldorfie - największych targach dla branży handlowej na świecie
2017/02 Zakończenie procesu rebrandingu firmy i rozszerzenie oferty o usługi z zakresu technologii cyfrowych dla placówek sieciowych
2017/02 Rejestracja zależnej spółki brytyjskiej – Sescom Ltd.
2016/09 Sescom otrzymał nagrodę Ukrytego Czempiona na Forum Ekonomicznym w Krynicy
2016/08 Złożenie prospektu emisyjnego do KNF
2016/04 Nabycie ZCP od CUBE.ITG i poszerzenie obszaru działalności o serwis infrastruktury IT
2016/02 Zawarcie umowy przedwstępnej z CUBE.ITG ws. zakupu Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa
2016/01 Decyzja WZA o zmianie rynku notowań
2015/12 Ponowna certyfikacja ISO 9001:2008 w zakresie Systemu Zarządzania Jakością
2015/06 Otwarcie biura techniczno-koordynacyjnego we Włoszech
2015/05 Rejestracja zależnej spółki austriackiej – Sescom Technischer Support GmbH z siedzibą we Wiedniu
2015/05 Udział Sescom w tragach EXPO w Mediolanie
2014/11 Rejestracja zależnej spółki krajowej SDC Sp. z o.o., odpowiedzialnej za segment usług Sescom Energy
2014/10 Rejestracja zależnej spółki krajowej Sestore Sp. z o.o., odpowiedzialnej za segment usług Sescom Store
2014/04 Rejestracja zależnej spółki niemieckiej – Sescom GmbH z siedzibą w Berlinie
2014/03 Otwarcie biura techniczno-koordynacyjnego w Rumunii
2013/09 5. rocznica powstania Sescom
2013/07 Rejestracja zależnej spółki węgierskiej – Sescom Muszaki Szerviz Kft.
2013/05 Debiut Sescom na rynku New Connect
2012/12 Certyfikacja normy ISO 9001:2008 w zakresie Systemu Zarządzania Jakością
2011/12 Rejestracja spółki czeskiej – Sescom Czech Republic s.r.o.
2011/07 Rozpoczęcie realizacji pierwszego kontraktu zagranicznego w Czechach
2008/09 Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
2008/08 Podpisanie aktu założycielskiego Sescom