Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021

Informacje na temat polityki różnorodności

W Sescom obowiązuje przyjęta Polityka Równych Szans, zgodnie z którą między innymi zagwarantowano równość szans w zakresie rekrutacji i zatrudnienia. Zgodnie z zasadami określonymi w tej polityce, zatrudnienie, ocena i promocja pracowników odbywać się może jedynie w oparciu o kryteria, takie jak kompetencje, doświadczenie i efektywność wykonywania obowiązków.

Wskaźnik równości wynagrodzeń

Dokumenty korporacyjne

Dokumentacja Planu połączenia

Dokumentacja planu połączenia Sescom S.A. i SDC Sp. z o.o.

Dokumentacja planu połączenia Sescom S.A. i Sestore Sp. z o.o.

Dokumentacja planu połączenia Sescom S.A. i FIXFM S.A.