O firmie

Na nowo definiujemy pojęcie Facility Management na rynku sieci handlowych.

Podstawą działalności Sescom, od powstania firmy, w 2008 roku, jest techniczne utrzymanie placówek sieciowych. Rynek retail dynamicznie się zmienia, szczególnie w zakresie wykorzystania nowych technologii, dlatego oferta Sescom jest stale aktualizowana i poszerzana. Niezmiennie jednak opiera się na tych samych, kluczowych kompetencjach firmy – efektywnym zarządzaniu, specjalistycznej wiedzy technicznej oraz skutecznej integracji wiedzy i technologii.

W Sescom patrzymy na Facility Management jako stale ewoluujące rozwiązania zapewniające sprawność operacyjną placówek, efektywność i konkurencyjność biznesu oraz wsparcie jego rozwoju. Łączymy bezpieczeństwo, dużą skalę działania i wysokie standardy jakościowe z indywidualnie projektowanymi rozwiązaniami.

Jesteśmy odważni, dynamiczni i solidni. Mierzymy wysoko i niezmiennie osiągamy cele.

135,8 mln

Osiągnięta sprzedaż w zł w ostatnim roku finansowym

5,4 mln

Zysk netto w zł w ostatnim roku finansowym

26,6%

Udział sprzedaży zagranicznej w przychodach Grupy

Obsługujemy ponad 40 000 placówek sieciowych w Europie.

Specjalizujemy się w obsłudze następujących segmentów:

  • retail/handel detaliczny
  • bankowość/ubezpieczenia
  • sklepy odzieżowe
  • telekom
  • HoReCa
  • producenci urządzeń
  • stacje benzynowe

Podstawowe informacje

Firma: Sescom Spółka Akcyjna
Adres siedziby: al. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314588
Data rejestracji: 29 września 2008
Kapitał zakładowy: 2 100 000 PLN
Sektor: Facility Management dla placówek sieciowych

Struktura akcjonariatu

Akcjonariusz Seria akcji Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów na WZ Udział w głosach na WZ (po zaokrągl.)
Sławomir Halbryt A1,A2,B 750 000
306 690
50,32% 1 806 690 63,39%
 – w tym akcje własne Sescom S.A. 50 815 2,42% 50 815 1,78%
Negril 3 Sp. z o.o. D 437 000 20,81% 437 000 15,33%
Sławomir Kądziela A2, C 241 588 11,50% 241 588 8,48%
Adam Kabat A2, C 159 095 7,58% 159 095 5,58%
Pozostali A2, C, D 205 627 9,79% 205 627 7,21%
Razem 2100000 100% 2 850 000 100,00%

Zarząd

Sławomir Halbryt

CEO, Założyciel Sescom S.A.

Biznesmen i charyzmatyczny wizjoner, odpowiedzialny za wytyczanie kierunków rozwoju, określanie zadań strategicznych oraz koordynację działalności.
Życiorys

Magdalena Budnik

Członek Zarządu, Chief Financial Officer

Odpowiedzialna za kształtowanie i realizację strategii finansowej i budżetu, a także współodpowiedzialna za procesy strategicznego planowania i zarządzania w Sescom.
Życiorys

Sławomir Kądziela

Członek Zarządu, Chief Business Development Officer

Wykorzystuje wieloletnie doświadczenie w Facility Management oraz kształtowaniu strategii sprzedaży, do zapewniania międzynarodowego rozwoju firmy i jej oferty.
Życiorys

Adam Kabat

Członek Zarządu, Chief Operations Officer

Z ponad 20 letnim doświadczeniem w zarządzaniu i nawiązywaniu międzynarodowych relacji handlowych odpowiada za planowanie i skuteczną realizację działań operacyjnych.
Życiorys

Rada Nadzorcza

Strategia rozwoju Grupy Sescom