O firmie

Na nowo definiujemy pojęcie Facility Management na rynku sieci handlowych.

Podstawą działalności Sescom, od powstania firmy, w 2008 roku, jest techniczne utrzymanie placówek sieciowych. Rynek retail dynamicznie się zmienia, szczególnie w zakresie wykorzystania nowych technologii, dlatego oferta Sescom jest stale aktualizowana i poszerzana. Niezmiennie jednak opiera się na tych samych, kluczowych kompetencjach firmy – efektywnym zarządzaniu, specjalistycznej wiedzy technicznej oraz skutecznej integracji wiedzy i technologii.

W Sescom patrzymy na Facility Management jako stale ewoluujące rozwiązania zapewniające sprawność operacyjną placówek, efektywność i konkurencyjność biznesu oraz wsparcie jego rozwoju. Łączymy bezpieczeństwo, dużą skalę działania i wysokie standardy jakościowe z indywidualnie projektowanymi rozwiązaniami.

Jesteśmy odważni, dynamiczni i solidni. Mierzymy wysoko i niezmiennie osiągamy cele.

229,4 mln

Osiągnięta sprzedaż w zł w ostatnim roku finansowym

9,6 mln

Zysk netto segmentu FM w zł w ostatnim roku finansowym

34,9%

Udział sprzedaży zagranicznej w przychodach Grupy

Obsługujemy ponad 40 000 placówek sieciowych w Europie.

Specjalizujemy się w obsłudze następujących segmentów:

  • retail/handel detaliczny
  • bankowość/ubezpieczenia
  • sklepy odzieżowe
  • telekom
  • HoReCa
  • producenci urządzeń
  • stacje benzynowe

Podstawowe informacje

Firma: Sescom Spółka Akcyjna
Adres siedziby: al. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314588
Data rejestracji: 29 września 2008
Kapitał zakładowy: 2 100 000 PLN
Sektor: Facility Management dla placówek sieciowych

Struktura akcjonariatu

Akcjonariusz Seria akcji Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów na WZ Udział w głosach na WZ (po zaokrągl.)
JSH Fundacja Rodzinna A1,A2,B 1 114 456 53,07% 1 864 456 65,42%
ALFA 1 CEE Investments S.A., SICAV-SIF D 395 000 18,81% 395 000 13,86%
Sławomir Kądziela A2, C 241 588 11,50% 241 588 8,48%
Adam Kabat A2, C 159 094 7,58% 159 094 5,58%
Akcje własne Sescom S.A. A2, C, D 50 815 2,42% 50 815 1,78%
Pozostali A2, C, D 139 047 6,62% 139 047 4,88%
Razem 2100000 100% 2 850 000 100,00%

Zarząd

Sławomir Halbryt

CEO, Założyciel Sescom S.A.

Biznesmen i charyzmatyczny wizjoner, odpowiedzialny za wytyczanie kierunków rozwoju, określanie zadań strategicznych oraz koordynację działalności.
Życiorys

Magdalena Budnik

Członek Zarządu, Chief Financial Officer

Odpowiedzialna za kształtowanie i realizację strategii finansowej i budżetu, a także współodpowiedzialna za procesy strategicznego planowania i zarządzania w Sescom.
Życiorys

Sławomir Kądziela

Członek Zarządu, Chief Business Development Officer

Wykorzystuje wieloletnie doświadczenie w Facility Management oraz kształtowaniu strategii sprzedaży, do zapewniania międzynarodowego rozwoju firmy i jej oferty.
Życiorys

Marek Kwiatkowski

Członek Zarządu

Z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym w branży retail, na stanowiskach kierowniczych. W Sescom odpowiada za optymalizację działań spółki oraz jej dalszy dynamiczny rozwój.
Życiorys

Rada Nadzorcza

Strategia rozwoju Grupy Sescom