Proces rekrutacji

Czego możesz się spodziewać?

W trakcie spotkania rekrutacyjnego patrzymy na kandydatów w sposób całościowy. Staramy się jak najlepiej ich poznać, zidentyfikować mocne strony i obszary do rozwoju. Dzięki temu możemy ocenić czy dane stanowisko odpowiada kwalifikacjom i oczekiwaniom kandydata.

W proces rekrutacyjny zawsze zaangażowany jest przełożony działu, do którego dołączy wybrany kandydat, wspierany przez osobę z działu HR.

Poza samą rozmową, korzystamy też z testów i zadań pozwalających nam określić profil kandydata i poziom jego dopasowania do danego stanowiska. Ważny jest dla nas dialog i wymiana informacji, dlatego w trakcie każdego spotkania rezerwujemy czas na pytania ze strony kandydatów – jeżeli masz jakieś pytania przed czy po rozmowie – możesz śmiało się z nami kontaktować. Zależy nam na budowaniu otwartej komunikacji i zaufania, bo wierzymy, że są one podstawą budowania dobrych relacji, na których opieramy współpracę w naszym zespole.

Szanujemy czas i zaangażowanie kandydatów, dlatego zawsze udzielamy informacji zwrotnej na temat wyniku rekrutacji.

 

Nasze wartości

ZAUFANIE, DOBRE RELACJE, SZACUNEK

- POSTAWA WOBEC LUDZI

Budujemy relacje oparte na szacunku i zaufaniu. Dbamy o dobrą atmosferę i czerpiemy przyjemność ze współpracy - uśmiechnięte twarze to u nas częsty widok. Cenimy się nawzajem, słuchamy i czerpiemy z różnorodności zdań, pomysłów i kompetencji. Dotrzymujemy danego słowa i wspieramy się w rozwiązywaniu problemów. Nasza postawa wobec ludzi jest fundamentem naszej kultury organizacyjnej i ma na celu budowanie dobrych, trwałych relacji w równym stopniu - wewnątrz i na zewnątrz organizacji.

ZAANGAŻOWANIE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, POSTĘP

- POSTAWA WOBEC SIEBIE W PRACY

Zaangażowanie, odpowiedzialność i postęp odzwierciedlają nasze aspiracje. Są naszą siłą napędową do osiągania sukcesów - własnych i firmy. Lubimy działać aktywnie, mieć wpływ na rzeczywistość i widzieć efekty naszej pracy. Świadomie wykorzystujemy nasze talenty i silne strony. Dynamiczna ekspansja firmy, zmiany wewnątrz organizacji i na rynku nauczyły nas szybko adaptować się do nowej rzeczywistości. Sami często szukamy okazji do zmian czy usprawnień, bo są dla nas kolejnymi okazjami do uczenia się i rozwoju. Nie czekamy aż ktoś nas wyręczy, bierzemy los w swoje ręce.

OTWARTOŚĆ, WSPÓLNE POSZUKIWANIE ROZWIĄZAŃ

- POSTAWA WOBEC ZESPOŁU, FIRMY, KLIENTÓW I PARTNERÓW

Naszym zdaniem otwarta rozmowa, szczególnie w sytuacjach trudnych lub gdy na jedno zagadnienie patrzymy na wiele różnych sposobów, jest naszą szansą na znalezienie optymalnego rozwiązania. Wspólnie jesteśmy w stanie zrobić więcej i lepiej. Uzupełniamy się, inspirujemy, chętnie dzielimy wiedzą i doświadczeniami. Stawiamy na otwarte relacje na każdej płaszczyźnie - wewnątrz i na zewnątrz organizacji.

ELASTYCZNOŚĆ, WYKORZYSTANIE SZANS, KREATYWNOŚĆ

- POSTAWA WOBEC TEGO, JAK BUDUJEMY NASZĄ PRZEWAGĘ

Wyzwalamy kreatywność, wychodzimy poza sztywne ramy, prowokujemy i wykorzystujemy nadarzające się okazje biznesowe. Innowacyjność postrzegamy jako bycie otwartym i pomysłowym oraz poszukiwanie nowej wartości poprzez prototypy i eksperymenty. Rezultaty naszych badań wdrażamy w firmie i dostarczamy klientom. Elastyczność i zwinność służą nam w budowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku.

MOŻLIWOŚĆ WPŁYWANIA NA PRZYSZŁOŚĆ SWOJĄ I FIRMY, WSPÓLNY CEL I SUKCES

- POSTAWA WOBEC KSZTAŁTOWANIA PRZYSZŁOŚCI

Codziennie aktywnie wpływamy na przyszłość - swoją i firmy. Wspólnie budujemy organizację gwarantującą bezpieczeństwo, wiarygodną dla naszych klientów i partnerów, o silnej pozycji rynkowej i finansowej, oferującą możliwości rozwoju i satysfakcję z odniesionych sukcesów.

Jak trafić do naszego biura w Gdańsku?

Sescom - biuro w Gdańsku
Sescom - biuro w Gdańsku

 

 

Oferty pracy

Nie znalazłeś oferty dla siebie? Zawsze szukamy ambitnych ludzi. Aplikuj tutaj