Wybieramy i instalujemy mierniki, potem zbieramy wszystkie dane w jednym systemie, analizujemy i wizualizujemy je by skutecznie diagnozować i optymalizować.

SES Control to nasza autorska technologia wspierająca usługę Energy. Składa się na nią mikroserwer, aplikacja webowa oraz moduł analityczny. SES Control umożliwia dokładne opomiarowanie pracy urządzeń, integrację z innymi systemami, wizualizację i analizę danych. Dzięki temu można skutecznie diagnozować problemy, zapobiegać usterkom, optymalizować pracę urządzeń i zwiększać efektywność energetyczną.

  • Kontrola kosztów
  • Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów
  • Poprawa efektywności energetycznej, działania proekologiczne
  • Dokładne pomiary
  • Szybki dostęp do informacji i czytelnych wizualizacji
  • Inteligentna analiza danych