Polityka etyczna Sescom

W Grupie Sescom kładziemy szczególny nacisk na stosowanie przez pracowników i współpracowników zasad dotyczących postępowania w sposób odpowiedzialny oraz zgodny z powszechnie obowiązującymi normami etycznymi. Zależy nam na utrzymaniu bezpieczeństwa realizowanych procesów biznesowych oraz kreowaniu środowiska pracy opartego o wartości i postawy, takie jak: zapobieganie konfliktowi interesów, sprzeciw wobec korupcji i przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy.

W Grupie Sescom funkcjonuje Polityka etycznego postępowania Sescom SA oraz Grupy Kapitałowej Sescom SA, do której stosowania zobowiązują się wszyscy nasi pracownicy oraz współpracownicy.

 

Polityka etycznego postępowania Sescom SA oraz Grupy Kapitałowej Sescom SA