Raport ESPI 16/2018: Podpisanie aneksu do Porozumienia z dnia 11.04.2018 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2018 z dnia 11.04.2018 r., Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 10.05.2018 r. zawarł Aneks nr 1 do Porozumienia dotyczącego procedury, warunków oraz struktury inwestycji w spółkę sp. z o.o. powstałą w wyniku przekształcenia Dozór Techniczny Spółka Jawna R. Rzeźniak, K. Pietrulewicz („Dozór Techniczny”).

Przedmiotem aneksu jest zmiana maksymalnego terminu uzgodnienia przez Emitenta oraz Dozór Techniczny Warunków Umowy Inwestycyjnej (Term Sheet). Na mocy Aneksu strony postanawiają uzgodnić Warunki Umowy Inwestycyjnej w terminie do 30.05.2018 r.

Pozostałe warunki zawarte w treści Porozumienia pozostały niezmienione.

Emitent uznał powyższą informację dotyczącą procesu inwestycyjnego za istotną dla jego działalności z uwagi na możliwy długofalowy wpływ na wielkość osiąganych przychodów Grupy Sescom.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu