Raport ESPI 29/2018: Podpisanie aneksu do Warunków umowy inwestycyjnej z dnia 30.05.2018 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2018 z dnia 30.05.2018 r., Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 25.09.2018 r. zawarł Aneks nr 1 do Warunków Umowy Inwestycyjnej („Term Sheet”) inwestycji w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością powstałą po przekształceniu Dozór Techniczny Spółka Jawna R. Rzeźniak & K. Pietrulewicz („Dozór Techniczny”).

Przedmiotem aneksu jest zmiana maksymalnego terminu dokonania rejestracji nowopowstałej spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Na mocy Aneksu strony postanawiają uzgodnić nowy termin na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Pozostałe warunki zawarte w treści Porozumienia pozostały niezmienione.

Strony uzgodniły nowy maksymalny termin przekształcenia spółki Dozór Techniczny w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w wyniku niezakończonego procesu uzupełniania przez Dozór Techniczny dokumentacji niezbędnej do rejestracji spółki w KRS.

Emitent uznał powyższą informację dotyczącą procesu inwestycyjnego za istotną dla jego działalności z uwagi na możliwy długofalowy wpływ na wielkość osiąganych przychodów Grupy Sescom.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu