Raport ESPI 30/2019: Liczba akcji objętych ofertami sprzedaży w ramach skupu akcji własnych

Zarząd Sescom S.A. („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu ESPI 27/2019 z dnia 17.10.2019 r. informuje, że w dniu 05.11.2019 r. otrzymał z Domu Maklerskiego BOŚ S.A. raport dotyczący liczby akcji objętych ofertami sprzedaży w ramach skupu akcji własnych organizowanego przez Emitenta. W ramach skupu trwającego od dnia 18.10.2019 r. do dnia 31.10.2019 r. złożona została jedna oferta sprzedaży obejmująca 50.000 sztuk akcji Spółki.

Przedmiotem przeprowadzanego przez Emitenta skupu jest nabycie nie więcej niż 50.000 sztuk akcji własnych. Łączna liczba akcji objętych ofertą sprzedaży nie przekroczyła maksymalnego wolumenu skupu, dlatego też nie zostanie przeprowadzona redukcja.

Planowanym dniem rozliczenia transakcji jest 8 listopada 2019 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu