Raport ESPI 4/2019: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 27 marca 2019 roku, na godzinę 10:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Grunwaldzkiej 82, 80-244 w Gdańsku.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego znajduje się:

  1. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA
  2. Projekty uchwał
  3. Wzór pełnomocnictwa oraz formularze do wykonywania głosu
  4. Informacja o kapitale zakładowym Emitenta na dzień zwołania ZWZA

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu