Raport ESPI 7/2019: Otrzymanie zawiadomienia od osoby blisko związanej z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta

Zarząd Sescom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 08.03.2019 r. otrzymał zawiadomienie od Pani Katarzyny Nagórskiej – Protasiuk na podstawie art. 19 ust. 1 MAR. Pani Katarzyna Nagórska – Protasiuk jest osobą blisko związaną z Panem Adamem Protasiukiem – Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta.

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu