Raport ESPI 9/2019: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sescom S.A. z dnia 27.03.2019 r.

Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku (“Spółka”, “Emitent”) przekazuje, w załączeniu do niniejszej wiadomości, listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sescom S.A., które odbyło się w dniu 27.03.2019 r. w Gdańsku.

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Sescom S.A. w dniu 27.03.2019 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu