RB EBI 3/2018 Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 13.02.2018 r. rozwiązał za porozumieniem stron umowę z EBC Solicitors S.A., której przedmiotem było świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Zarząd Emitenta dziękuje EBC Solicitors S.A. za pracę wykonaną na rzecz Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu