RB EBI 4/2018: Raport miesięczny za miesiąc styczeń 2018

Zarząd Sescom S.A. przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc styczeń 2018 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. – “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu