RB EBI 6/2018: Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za rok obrotowy 2016/2017

Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje o zmianie daty przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016/2017. Nowy termin przekazania raportu to 28 lutego 2018 r. Terminy publikacji pozostałych raportów okresowych nie uległy zmianie.

Aktualny harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017/2018:

– raport za II kwartał 2017/2018, tj. za okres 1.01.2018-31.03.2018 r. – w dniu 15 maja 2018 roku,

– raport za III kwartał 2017/2018, tj. za okres 1.04.2018-30.06.2018 r. – w dniu 14 sierpnia 2018 roku,

– raport za IV kwartał 2017/2018, tj. za okres 1.07.2018-30.09.2018 r. – w dniu 14 listopada 2018 roku,

– raport roczny za rok obrotowy 2016/2017 zostanie opublikowany w dniu 28 lutego 2018 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu