RB EBI 8/2018: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku (?Spółka?, ?Emitent?) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 29 marca 2018 roku, na godzinę 11:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Grunwaldzkiej 82, 80-244 w Gdańsku.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego znajduje się:
1. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA
2. Projekty uchwał
3. Wzór pełnomocnictwa oraz formularze do wykonywania głosu przez pełnomocnika
4. Informacja o kapitale zakładowym Emitenta na dzień zwołania ZWZA
5. Załączniki do podejmowanych uchwał:
a. Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki
b. Regulamin Rady Nadzorczej
Załączniki:

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu I”nformacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu