RB ESPI 14/2018: Zakończenie procesu due diligence

W nawiązaniu do raportu nr 12/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r., Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 20.04.2018 r. zakończył proces due diligence spółki Dozór Techniczny Spółka Jawna R. Rzeźniak, K. Pietrulewicz z siedzibą w Olsztynie („Spółka Jawna”).

Badanie Spółki Jawnej zakończyło się wynikiem satysfakcjonującym dla Emitenta, w związku z czym będzie on kontynuował negocjacje w celu podpisania umowy inwestycyjnej.

O kolejnych etapach procesu inwestycyjnego Emitent będzie informował w raportach bieżących.

Emitent uznał niniejszą informację za istotną dla jego działalności z uwagi na możliwy długofalowy wpływ na wielkość osiąganych przychodów Grupy Sescom.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu