RB ESPI 4/2018: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku _”Spółka”, “Emitent”_ niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 29 marca 2018 roku, na godzinę 11:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Grunwaldzkiej 82, 80-244 w Gdańsku.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego znajduje się:

1.Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA
2.Projekty uchwał
3.Wzór pełnomocnictwa oraz formularze do wykonywania głosu przez pełnomocnika
4.Informacja o kapitale zakładowym Emitenta na dzień zwołania ZWZA
5.Załączniki do podejmowanych uchwał:
a.Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki
b.Regulamin Rady Nadzorczej

Załączniki:

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu