RB ESPI 9/2018: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sescom S.A.

Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku _”Spółka”, “Emitent”_ przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29.03.2018 r.

Jednocześnie Emitent informuje, że do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło również od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego znajdują się:
1. Treść uchwał podjętych na ZWZA
2. Załączniki do podjętych uchwał:
a. Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki
b. Regulamin Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Załączniki:

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu