Informacja o RODO (GDPR)

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) udostępniamy Państwu informacje, o których mówi art. 13 RODO, na temat wykorzystania danych osobowych, które zawarte są w przesłanych do nas pismach, mailach czy w inny sposób do nas dostarczonych.

Obowiązki informacyjne podzieliliśmy wg grup osób, których dane przetwarzamy, tak aby mogli Państwo w prosty sposób odnaleźć te informacje, które kierowane są bezpośrednio do Was. Prosimy, abyście Państwo zapoznali się z poniższymi informacjami, a w razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem ochrony danych Panem Wojciechem Piaseckim lub jego zastępcą Panią Anną Ciurak pod adresem: iod@sescom.eu.

Formularz kontaktowy

Contact form

Korespondencja z administratorem

Informowanie o wydarzeniach oraz newsletter

Akcjonariusze

Kandydaci do pracy

Kontakt z Inspektorem ochrony danych

Media społecznościowe

Monitoring GPS

Monitoring wizyjny

Pracownicy

Praktykanci

Wykonawcy

Osoby wyznaczone do kontaktu, koordynacji i realizacji umów

Klauzula informacyjna dla przedstawicieli klientów Sescom