Pomiary i analiza danych generują oszczędności i umożliwiają optymalizację działań.

Pomiary i monitorowanie zużycia energii elektrycznej to nie tylko dobry sposób na zoptymalizowanie budżetu, ale też na zapobieganie awariom, weryfikację efektywności działania urządzeń i ich harmonogramów pracy, wzmocnienie działań proekologicznych, usprawnienie działań operacyjnych, wskazywanie i rozwiązywanie problemów. Szeroka sieć serwisowa oraz własna technologia SES Control pozwalają nam skutecznie wspierać klientów sieciowych w digitalizacji danych na temat ich zużycia ich energii. Poza dostarczaniem danych oferujemy doradztwo, opracowujemy raporty, prognozy i konkretne rekomendacje dotyczące możliwych usprawnień.

140 000 000

Ilość rekordów danych przetwarzanych rocznie

100 – 1 000

Ilość mierników instalowanych rocznie

6 597,9 MWh

Energia, którą pomogliśmy zaoszczędzić w ostatnim roku

 • 01

  Wsparcie zarządzania danymi

 • 02

  Zakres projektu dopasowany do oczekiwań

 • 03

  Integracja różnorodnych mierników i technologii

 • 04

  Dokładność opomiarowania

 • 05

  Analiza i wizualizacja danych z wielu źródeł

 • 06

  Bezpieczeństwo informacji