Rozwój Sescom w III kwartale roku obrotowego

Sescom opublikował raport kwartalny za okres od kwietnia do czerwca 2018 oraz przedstawił dane narastające za 9 miesięcy roku obrotowego 2017/18.

Od początku października 2017 r. Sescom wypracował 94,5 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży oraz osiągnął zysk netto w wysokości 6,7 mln zł.

Podobnie jak w pierwszym półroczu 2017/18, także w samym III kwartale cała Grupa Kapitałowa Sescom, czyli Sescom S.A. wraz ze spółkami zależnymi, utrzymała wysoką dynamikę wzrostu przychodów i zysków. Przychody ze sprzedaży wzrosły do poziomu 37,4 mln zł (o  64 % rdr.), co pozwoliło osiągnąć zysk operacyjny (EBIT) wyższy o 277 % w stosunku do III kw. 2016/2017, a zysk netto w porównaniu z analogicznym okresem roku obrotowego 2016/17 o 304% (3,7 mln zł).

Sescom kontynuuje realizację strategii rozwoju w ujęciu geograficznym i ofertowym m.in. zrealizował pierwsze prace na Półwyspie Iberyjskim, a także rozpoczął procedurę akwizycji firmy
zewnętrznej w celu poszerzenia oferty usług o serwis wózków widłowych i podnośników.

Rok obrotowy 2017/18 zakończy się w Sescom 30 września 2018 roku. Biorąc pod uwagę dane finansowe za pierwsze trzy kwartały, na koniec roku obrotowego 2017/18 spółka liczy na wyniki lepsze niż za ubiegły rok obrotowy. Wówczas skonsolidowane przychody wyniosły ponad 96 mln zł, a wynik netto 5,2 mln zł.