Sescom działa na rynku już od 9 lat

W dniu 29.09.2017 Sescom S.A. obchodzi 9. rocznicę podpisania aktu założycielskiego firmy. W tak krótkim czasie Sescom ewoluował z lokalnego dostawcy usług serwisowych do międzynarodowego gracza na rynku kompleksowych usług technicznych dla sieci. Od 2011 roku z sukcesem prowadzi ekspansję zagraniczną i obecnie obsługuje ponad 33 000 obiektów w Europie.

Sescom wspiera klientów sieciowych przez cały cykl życia ich placówek. Oferuje całościowe podejście począwszy od wykończenia i modernizacji obiektów (Store), utrzymania technicznego (Facility Management, IT Infrastructure), po optymalizację działania i budowanie przewagi konkurencyjnej dzięki nowym technologiom (Digital, Energy, Intelligence).

Od maja 2013 roku firma jest notowana na rynku New Connect. Aktualnie jest w trakcie przejścia na rynek główny. Sukcesy rynkowe zostały zauważone przez środowisko biznesowe. Firma jest laureatem m.in. Nagrody Specjalnej podczas XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy w 2016 roku.

Sescom stawia sobie ambitne cele i realizuje je w oparciu o ciągły rozwój kompetencji, elastyczność, innowacje oraz wykorzystanie potencjału nowych technologii.