Sescom głównym udziałowcem DT Sp. z o.o. – nowa inwestycja w branżę wózków widłowych

Spółka Sescom stała się 30 kwietnia głównym udziałowcem w DT Sp. z o.o., czy wózki widłowe to nowe „złoto”? Czym kierował się zarząd przy podjęciu takiej decyzji? Czy chodziło tylko o dywersyfikację portfolio?

Według raportu Widlak List 2018, wózki widłowe wykazują się wysoką dynamiką wzrostu, liczba nowych urządzeń zwiększyła się o 12% w porównaniu do roku poprzedniego. Rynek wózków widłowych utrzymuje trend wzrostowy od ponad 3 lat. W Polsce intensywnie rozwija się cały sektor logistyczny, który jest bezpośrednio związany z naszym macierzystym sektorem sieci handlowych. Wszelkie urządzenia i maszyny transportu magazynowego, takie jak: wózki widłowe, podnośniki, podesty i podobne urządzenia, stały się integralną częścią hal magazynowych, placów składowych, baz przeładunkowych i sklepów. Inwestycja w DT Sp. z o.o. jest więc naturalnym rozszerzeniem usług oferowanych przez Sescom S.A. w sektorze sieci handlowych oraz szansą na rozwój usług w sektorze logistycznym.

 

Czy ten kierunek rozwoju ma związek z trendem wzrostu działalności e-commerce? Czy spółka planuje płynne przejście z obsługi sieci handlowych do obsługi e-commerce?

W ciągu ostatnich kilku lat zdecydowanie zmieniły się preferencje zakupowe polskich odbiorców.  Firma badawcza Gemius podaje, że handel internetowy rośnie u nas co roku o około 20%.. Wartość obrotów sektora on-line w handlu zwiększyła się o blisko o 5%. Szacuje się, że w skali roku e-commerce rozwija się 7-krotnie szybciej niż handel tradycyjny. Rozwój e-commerce jest oparty na sprawnym zarządzaniu przepływem towarów oraz logistyce. Utrzymywanie i nadzór techniczny nad urządzeniami i wyposażeniem to nasza specjalność. Wierzymy, że dzięki naszej usłudze, klienci będą sprawnie obsługiwać swoją logistykę i przepływ towarów, a tym samym ich produkty będą szybciej docierać do klientów. To pozwoli im na zdecydowany rozwój obszarów e-commerce. Nasza inwestycja w DT Sp. z o.o. jest krokiem w stronę przyszłości. W tak konkurencyjnej branży ten, kto nie idzie naprzód, po prostu się cofa.

 

Skąd wybór DT Sp. z o.o? Czy zarząd rozważał inne spółki? Czy inwestycje w ten segment były brane pod uwagę także pod innym kątem np. kooperacja z firmą dystrybucyjną? 

Z właścicielami spółki DT Sp. z o.o. współpracujemy od kilku lat i dostrzegliśmy w nich ogromny potencjał. Dobra jakość usług, elastyczność, zdolność do optymalizacji, nastawienie na ekspansję, a przede wszystkim zdobyte już solidne doświadczenie w branży i odwaga w prowadzeniu własnej firmy były decydujące w wyborze DT. To cechy, które bardzo przypominają mi Sescom w pierwszych latach działalności. Przed podjęciem decyzji przeprowadziliśmy przegląd rynku. Dzięki atrakcyjnym cenom, jakości, szybkiej reakcji oraz sprawności w wykonywaniu zleceń, spółka może na równi konkurować z największymi firmami serwisowymi w Polsce. Poznaliśmy potencjał branży, ale bardzo ważnym argumentem za wyborem DT był też czynnik ludzki.

 

W czym upatruje pan największe szanse w kontekście tej współpracy?

Spodziewamy się nowych doświadczeń, które wpłyną pozytywnie na nasz cały biznes. Nowi ludzie, działania, rynki, problemy i szanse są bardzo inspirujące. Chętnie dzielimy się wiedzą i doświadczeniem, ale jednocześnie pozostajemy otwarci na naukę. Małe firmy takie jak DT są na początku bardzo pragmatyczne, ale jednocześnie elastyczne -potrafią szybko się dostosowywać do zmieniającego się otoczenia. To ogromna zaleta, którą w Sescom cenimy. Ponadto mała firma ma przed sobą ogromne możliwości rozwoju, zwłaszcza gdy umiejętnie skorzysta z potencjału np. finansowy lub rynkowy większego partnera. Od chwili rozpoczęcia rozmów z DT, dostrzegaliśmy podobieństwa w obszarach operacyjnych oraz podejścia do klientów w kontekście elastyczności działań. Połączona wiedza, zasoby i możliwości z pewnością stworzą nowe perspektywy w obszarach, w których działamy w Polsce. Najbardziej jednak liczę na synergię działań na rynku i poszerzenie działalności całej grupy kapitałowej o nowe rynki.

 

Jak ten zakup wpisuje się w ogólną strategię firmy?

Rozpoczęliśmy pracę nad nową strategią po roku 2020. Dostrzegamy szansę w optymalizacji poprzez konsolidację usług świadczonych naszym klientom. Aby skutecznie oferować usługi optymalizacyjne, konieczne jest posiadanie eksperckich kompetencji. Zadania, które dziś klient wykonuje samodzielnie, jutro może przenieść na nas zyskując znaczne oszczędności. Trzonem naszej działalności jest zarządzanie usługami pomocniczymi. Z kolei potrzeby klientów są podstawą naszego działania – zintegrowany zespół specjalistów, pracuje wspólnie, aby zaoferować im rozwiązania dostosowane do ich wymagań. Staramy się tworzyć „oferty szyte na miarę”.

Dzięki takim posunięciom zyskujemy kompleksowość. Budujemy swoje zaplecze, co sprzyja wykonaniu wielu prac szybciej i efektywniej, a przez to także taniej. Ze względu na skalowany model naszego działania, możemy także uczestniczyć skutecznie w skalowaniu biznesu naszych klientów, również za granicą.

 

Sescom przejmuje 51% udziałów w DT Sp. z o.o., a więc będzie większościowym udziałowcem olsztyńskiej spółki. Czy oznacza to częstą ingerencje w zarządzanie jej działalnością?

Nie mamy zamiaru ingerować w zarządzanie działalnością DT. Zarzad DT to świetni i entuzjastycznie nastawieni do swojego biznesu przedsiębiorcy, dobrze znający swój rynek i branże. Będziemy wspierać, a nie przeszkadzać. W działalności spółek zależnych chcemy zapewnić autonomię. Promujemy zaangażowanie i partycypację w zarządzaniu, stawiamy na wiarygodność i transparentność naszej działalności. Uruchamiamy mechanizmy zarządcze, w tym motywacyjne, które przede wszystkim wspomagają menadżerów w osiąganiu lepszych wyników. Ważna jest dla nas kooperacja wewnątrz grupy i uzupełniające się kompetencje. Bardzo zależy nam na tym, aby DT odniosło sukces.

 

Czy Sescom planuje inne tego typu inwestycje w ciągu najbliższych 5 lat?

Zdecydowanie tak. DT to nasz drugi projekt akwizycyjny, istotnie inny od pierwszego. Projekty tego typu pozwalają nam uczyć się skutecznego działania w procesie akwizycyjnym. Teraz najważniejszy będzie proces integracji i wspieranie rozwoju DT. Kierunki naszego zainteresowania zdefiniujemy w naszej nowej strategii rozwoju, którą zaprezentujemy już we wrześniu 2019 roku.

 

DT Sp. z o.o. funkcjonuje na rynku serwisu, wynajmu i sprzedaży wózków widłowych od 2010 roku. Spółka z siedzibą w Olsztynie powstała z przekształcenia Dozór Techniczny Spółka Jawna R. Rzeźniak & K. Pietrulewicz w kwietniu 2019 r. Początkowo DT oferowało jedynie usługi serwisowe na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, by już po niespełna 2 latach objąć swoim zasięgiem rejon północno-wschodniej Polski. Czynnikiem dynamizującym rozwój przedsiębiorstwa było rozpoczęcie współpracy z Sescom S.A. w 2015 roku. Za pośrednictwem Sescom DT otrzymało możliwość realizacji prac serwisowych dla sieci hipermarketów. Udana współpraca po 4 latach doprowadziła do wejścia DT Sp. z o.o. w struktury Grupy Sescom.

 

Mocne strony swojej spółki wymienia Radosław Rzeźniak, Prezes i współwłaściciel DT Sp. z o.o.:

– Jesteśmy firmą z małym stażem, ale nasz zespół to grupa ciekawych i pomysłowych osób. Dzięki zaangażowaniu, wiedzy oraz doświadczeniu branżowemu jesteśmy zdolni wykorzystać posiadany potencjał. Jestem bardzo pozytywnie nastawiony na współpracę z Sescom S.A.. Przed nami sporo ciężkiej pracy i mnóstwo możliwości.

Podpisanie umowy przejęcia udziałów w dniu 30 kwietnia 2019 r. kończy intensywny proces inwestycyjny, zapoczątkowany w kwietniu 2018 r. Od 1 maja DT Sp. z o.o. rozpocznie wraz ze wsparciem specjalistów Sescom S.A. działania mające na celu integrację spółki z istniejącymi strukturami Grupy oraz pozwalające na osiągnięcie efektu synergii na polskim rynku usług serwisowych dla sieci handlowych. W opinii Radosława Rzeźniaka to właśnie współpraca obu spółek pozwoli na przyspieszenie rozwoju DT:

Pojawienie się Sescom S.A. w roli partnera biznesowego pozwoli zdynamizować nasze przychody w oparciu o posiadane możliwości i kontakty. Liczę, że dzięki osiągnięciu efektu synergii, będziemy konkurencyjni dla obecnych i przyszłych klientów na terenie całej Polski.