Sescom na I Polskiej Konferencji poświęconej tematyce technologii wodorowych

Fiberoptic data transmission appearing as purple lights and dots

W czwartek 25 października w Hotelu Nadmorskim w Gdyni odbędzie się I Polska Konferencja poświęcona tematyce technologii wodorowych. Organizatorem jest Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, która koordynuje prace Klastra Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych.

W konferencji wezmą udział przedstawiciele firm zrzeszonych w klastrze, w tym przedstawiciele Sescom S.A. oraz SDC Sp. z o.o. – spółki należącej do Grupy Kapitałowej Sescom.

Konferencja będzie poświęcona zagadnieniom z obszaru wytwarzania wodoru, magazynowania wodoru, a także jego zastosowania w energetyce oraz transporcie – w tym z wykorzystaniem ogniw paliwowych. Jej celem jest popularyzacja technologii wodorowych w Polsce poprzez przedstawienie możliwości i korzyści wynikających z zastosowania wodoru w gospodarce.