Sescom podsumował pierwsze półrocze 2017/18

Sescom zaprezentował wyniki finansowe za pierwsze półrocze roku obrotowego 2017/18. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki wyniosły w tym czasie wyniosły 57,08 mln zł , a zyski netto 3,05 mln zł.

Rok obrotowy w Sescom nie jest tożsamy z rokiem kalendarzowym. Rok obrachunkowy 2017/18 rozpoczął się 1 października 2017, a zakończy się 30 września 2018.

Dynamika wzrostu przychodów w okresie 1.10.2017 – 31.03.2018 wyniosła 30%, a zysków 72% (rdr.). Z kolei wartość zysku operacyjnego (EBIT) Sescom za pierwsze półrocze 2017/18 wyniosła 4,8 mln zł (41 % rdr.). Dobre wyniki finansowe to efekt skutecznej realizacji strategii rozwoju firmy.

Dane skonsolidowane obejmują wyniki Sescom S.A. wraz ze spółkami zależnymi za granicą (Sescom GmbH, Sescom Technischer Support GmbH, Sescom Czech Republic s.r.o., Sescom Műszaki Szerviz Kft. oraz Sescom Ltd.) oraz w Polsce (Sestore i SDC).

Temat wyników finansowych Sescom został odnotowany w mediach biznesowych, m.in. na portalach Inwestycje.pl oraz StrefaInwestorów.pl.

Zapraszamy do lektury.