Sescom podsumowuje rok obrotowy

Sescom opublikował skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2016/17.  Spółka uzyskała rekordowe przychody ze sprzedaży w wysokości 96,2 mln zł.  Zyski netto wyniosły natomiast 5,2 mln zł.

W roku obrotowym 2016/17 (od 1.10.2016 do 30.09.2017) Sescom wszedł na nowe rynki m.in. we Francji czy Skandynawii oraz poszerzył działalność o doradztwo i wdrożenia nowych technologii w sieciach retail. Te działania były wzmocnione przez rebranding naszej firmy.

– Rozwijamy zarówno zasięg, jak i zakres naszych usług. Dzięki ofercie dobrze dopasowanej do potrzeb klientów sieciowych wchodzimy na kolejne rynki, pozyskujemy nowych klientów, a liczba obsługiwanych placówek rośnie – niedawno przekroczyła 34 000. Efektem, kolejny rok z rzędu, są dobre wyniki finansowe i wysoka dynamika wzrostu przychodów – mówi Sławomir Halbryt, Prezes Zarządu Sescom S.A.

W roku obrotowym 2017/18 Sescom kontynuuje ekspansję na rynki  Europy Zachodniej. Spółka jest także w trakcie zmiany rynku notowań  z NewConnect na GPW – prospekt giełdowy został już opublikowany. We wrześniu spółka będzie też obchodzić 10 rocznicę powstania.