Sescom rozpoczyna pierwszy buy-back w historii firmy

18 października jest pierwszym dniem przyjmowania przez Sescom SA ofert sprzedaży akcji Spółki od zainteresowanych akcjonariuszy.

Buy-back to jedna lub szereg transakcji nabycia przez spółkę własnych akcji. Emitent giełdowy nie może swobodnie nabywać swoich akcji. Aby wykup został przeprowadzony prawidłowo, Spółka musi spełnić określone wymagania informacyjne i proceduralne, a także określić cel i cenę akcji w skupie. O powodach podjęcia decyzji o buy-backu Prezes Sławomir Halbryt podzielił się na łamach Gazety Giełdy – Parkiet:

– Zarząd Sescom SA jest świadomy niskiej płynności akcji w obrocie giełdowym. Zjawisko to dotyczy nie tylko naszej Spółki, ale również wielu innych emitentów GPW. Wykorzystując obecną sytuację na rynku oraz dobrą kondycję finansową (obecna niska wycena giełdowa akcji oraz nadwyżka środków pieniężnych), Zarząd podjął inicjatywę w sprawie skupu pakietu o wolumenie nieprzekraczającym 50.000 sztuk akcji w celu inwestycyjnym, ale również z zamiarem umożliwienia akcjonariuszom sprzedaży niewielkiej liczby akcji, bez narażenia Spółki na spadek kursu. Sescom nadal poszukuje ciekawych celów akwizycyjnych, więc akcje nabyte w ramach skupu będą mogły zostać wykorzystane w ramach rozliczenia potencjalnych inwestycji.

Skup akcji potrwa do dnia 31.10.2019 r. W tym czasie Sescom skupi z rynku maksymalnie 50.000 sztuk akcji po cenie 26,80 zł za sztukę. W procesie skupu pośredniczy Dom Maklerski BOŚ SA.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem Parkietu dotyczącym przeprowadzanego buy-backu oraz z pełną treścią Oferty.