Sescom wyróżniony w kategorii Gryf Innowacji

Gryf Gospodarczy to regionalna nagroda pomorska przyznawana nieprzerwanie od 2000 roku przez Pomorską Radę Przedsiębiorczości, która pełni rolę doradcy Marszałka Województwa Pomorskiego, skupiając przedstawicieli regionalnych środowisk gospodarczych.

 

Do jubileuszowej 20 edycji konkursu zgłoszono 100 firm, spośród których wytypowano 33 pretendentów do nagrody Głównej, w tym roku wyszczególniono 9 dodatkowych kategorii: Lider Innowacji, Lider Eksportu, Lider Odpowiedzialności Społecznej, Pomorski Start-up, Lider Kształcenia Zawodowego, Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom, Gryf Medialny, Lider Przedsiębiorczości Młodzieżowej, Lider Inwestycji.

Sescom otrzymał wyróżnienie w kategorii Lider Innowacji dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Ta nagroda przyznawana jest firmom, które wprowadzają na rynek nowatorskie rozwiązania, usługi i produkty, działają nieszablonowo i innowacyjnie, realizują projekty badawczo-rozwoje w obszarach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza oraz aktywnie współpracują z jednostkami naukowymi oraz start-upami.

Gala konkursowa odbyła się 20 września w gmachu Opery Bałtyckiej w Gdańsku, oprócz dyplomu na ręce Prezesa Sescom, Sławomira Halbryta złożono również medal Pomorskiego Gryfa Gospodarczego.

Sescom po raz pierwszy został wyróżniony tytułem Lidera Innowacji. Wiemy, że tę nagrodę zawdzięczamy naszym projektom opartym o aktywną współpracę z start-upami z całego globu oraz pracę naukową prowadzącą do wykorzystania wodoru jako paliwa. Wierzymy, że rozwój tych projektów wpłynie na jeszcze bardziej dynamiczny rozwój naszej firmy oraz przyniesie korzyści wszystkim naszym klientom.