Sescom zadebiutował na GPW

Dzisiaj, 20 marca 2018, odbyło się pierwsze notowanie akcji Sescom S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obrotu na GPW zostało wprowadzonych 750 000 akcji serii A2, 50 000 akcji serii B, 100 000 akcji serii C i 450 000 akcji serii D. Sescom S.A. był pierwszą spółką, która zadebiutowała na GPW w 2018 roku.