Sescom zadebiutuje na GPW

W dniu 20 marca 2018 roku Sescom S.A. zadebiutuje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Sescom zadebiutuje na GPW jako pierwsza spółka w tym roku i dołączy do 477 innych spółek notowanych aktualnie na głównym rynku.

Obecnie spółka jest notowana na rynku alternatywnym NewConnect, na którym zadebiutowała w maju 2013 roku.

Do obrotu na GPW zostanie wprowadzonych 750 000 akcji serii A2, 50 000 akcji serii B, 100 000 akcji serii C i 450 000 akcji serii D. Akcje serii B, C i D były dotychczas notowanie na rynku NewConnect, natomiast akcje serii A2 zostały zdematerializowane z zamiarem dopuszczenia oraz wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym. W ten sposób, w obrocie znajdzie się 1 350 000 sztuk akcji spółki.

Sescom nie dokonywał emisji nowych akcji w związku ze zmianą rynku notowań. Bieżące projekty inwestycyjne realizuje ze środków własnych, wspierając się dotacjami i kredytami bankowymi.

– Od momentu powstania firmy jednym z naszych celów było wejście na giełdę  – najpierw NewConnect, następnie GPW. Niemal 5 lat notowań na NewConnect pozwoliło nam dobrze poznać rynek giełdowy. Teraz zaczyna się kolejny etap w historii Sescom. Mamy otwarte drzwi do dalszego, jeszcze szybszego rozwoju – mówi Sławomir Halbryt, założyciel i Prezes Zarządu Sescom S.A.

Wejście Sescom na duży parkiet dodatkowo wzmocni główny cel biznesowy spółki, czyli dalszą ekspansję zagraniczną oraz umocni jej pozycję na rynku i relacje z otoczeniem rynkowym.