O SIL

Sescom od początku swojej działalności oparty jest na innowacji i poszukiwaniu nieszablonowych rozwiązań. W 2008 roku stworzyliśmy nowatorski model zarządzania serwisem technicznym dla rozproszonych geograficznie sieciowych placówek handlowych i usługowych. Model ten oparty jest o autorski system informatyczny i do dzisiaj stanowi element przewagi konkurencyjnej, pomagając rozwijać skalę prowadzonego biznesu.

Obserwując postępującą cyfryzację oraz sięgając do tradycji innowacyjności, rozwijamy Sescom Innovation Lab (SIL). Jest to komórka, której głównym celem jest wprowadzanie nowych technologii zarówno do oferty Sescom skierowanej na rynek, jak i do procesów wewnętrznych.

Zadania SIL

Obserwacja trendów technologicznych na świecie

Wyszukiwanie innowacyjnych rozwiązań i startupów

Wdrażanie innowacji do procesów biznesowych

Rozwój biznesu w oparciu o nowe technologie

Nasze projekty

Realizujemy równocześnie kilka projektów, które posiadają swoje dedykowane małe zespoły. Stosujemy podejście startupowe – działamy dynamicznie, skupiamy się na komercjalizacji i tworzeniu skalowalnych modeli biznesowych. Nastawiamy się na współpracę, bo wiemy, że sami wszystkiego nie wymyślimy – kieruje nami idea Open Innovation. Oto projekty, nad którymi już pracowaliśmy lub pracujemy:

Sesmatic
Automatyzacja zarządzania asortymentem w Fashion Retail

Dobór asortymentu stanowi jeden z najważniejszych procesów w sieciach retail, który warunkuje skuteczność  sprzedaży. Praktyka pokazuje, że by optymalizować ten proces, potrzebne są jak najbardziej dokładne dane dotyczące dostępnych lub brakujących produktów.

W SIL stworzyliśmy Sesmatic – oparte na RFID narzędzie do agregowania i analizy danych dotyczących ruchu produktów pomiędzy sklepami i w ich obrębie. Każdy produkt jest otagowany specjalnym znacznikiem, który można odczytywać na odległość za pomocą fal radiowych i czytników. Sesmatic skraca czas inwentaryzacji nawet o 80%, przez co może się ona odbywać częściej niż standardowe 1-2 razy w roku. Zapewnia dokładne dane o stanach magazynowych, które stanowią podstawę decyzji zarządczych dotyczących asortymentu.

Wdrożenie technologii RFID wiąże się z instalacją i utrzymaniem dedykowanej infrastruktury informatycznej we wszystkich placówkach danej sieci. W tym zakresie działania SIL wspierają specjaliści z Business Unitu Sescom IT Infrastructure.

Współpraca z SIL

Chcesz zrobić z nami coś innowacyjnego?

Innowacja jest sposobem na wyprzedzenie konkurentów i maksymalizację zysków. Możemy połączyć nasze kompetencje i wspólnie kreować wartość dodaną dla klientów. Zarówno poprzez nowe projekty, jak i wykorzystanie istniejących już rozwiązań w nowatorski sposób.

Szukasz partnera do działania na dużą skalę?

Oferujemy ogólnoeuropejską sieć instalacyjno-serwisową, wiarygodność finansową oraz znajomość branży sieci handlowych i usługowych. Jako nasz partner zyskacie dostęp do siatki kontaktów, a my będziemy Was wspierać w zdobywaniu kolejnych klientów.

Napisz do nas!

Maciej Halbryt

Dyrektor Sescom Innovation Lab

E maciej.halbryt@sescom.eu