Polityka Jakości

Naszym celem jest dostarczanie klientom najwyższej jakości usług technicznych oraz rozwiązań organizacyjnych i informatycznych.

Dążymy do:

  • stałego podnoszenia poziomu obsługi naszych klientów
  • zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska naturalnego
  • dobierania i szkolenia pracowników tak, aby ich umiejętności pozwalały na oferowanie specjalistycznych i nowoczesnych rozwiązań

Metodą osiągnięcia założonych celów jest wdrożenie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001:2015.

Sescom uzyskał po raz pierwszy Certyfikat ISO w grudniu 2012 r., zaświadczający o zgodności Systemu Zarządzania z normą 9001:2008. W 2015, 2018 i 2021 roku odbyły się zaś audyty ponownej certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością. Obecnie jest on zgodny z wymogami normy 9001:2015 w obszarze „Facility Management i technologie cyfrowe dla placówek sieciowych”. Certyfikat ISO 9001:2015 jest ważny do grudnia 2024 roku.

Polityka BHP

Z dniem 1 września 2017 roku Sescom wdrożył w całej firmie System Zarządzania w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Sescom pomyślnie przeszedł certyfikacji zgodności systemu z wymogami normy PN-N 18001:2004 oraz ISO 45001:2018 w obszarze „Facility Management i technologie cyfrowe dla placówek sieciowych”.