Polityka Jakości

Naszym celem jest dostarczanie klientom najwyższej jakości usług technicznych oraz rozwiązań organizacyjnych i informatycznych.

Dążymy do:

  • stałego podnoszenia poziomu obsługi naszych klientów
  • zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska naturalnego
  • dobierania i szkolenia pracowników tak, aby ich umiejętności pozwalały na oferowanie specjalistycznych i nowoczesnych rozwiązań

Metodą osiągnięcia założonych celów jest wdrożenie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001:2015.

Sescom uzyskał Certyfikat ISO 9001:2008 w grudniu 2012 r. W 2015 roku odbył się audyt ponownej certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością, a w 2017 roku nastąpiła jego aktualizacja. Obecnie jest on zgodny z wymogami norm ISO 9001:2008 oraz 9001:2015 w obszarze „Facility Management i technologie cyfrowe dla placówek sieciowych”. Certyfikat ISO 9001:2015 jest ważny do grudnia 2018 roku.

 

Polityka BHP

Z dniem 1 września 2017 roku Sescom wdrożył w całej firmie System Zarządzania w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Sescom pomyślnie przeszedł certyfikacji zgodności systemu z wymogami normy PN-N 18001:2004 w obszarze „Facility Management i technologie cyfrowe dla placówek sieciowych”.