Wodór – dojrzałość technologiczna. Sescom partnerem drugiej edycji Polish Conference on Hydrogen Energy and Technology

Wodór to nowoczesny, przyjazny dla środowiska nośnik energii, który coraz dynamiczniej przyczynia się do rewolucji w przemyśle, sektorze energetycznym i transporcie.

W Grupie Sescom wspieramy inicjatywy wodorowe od 2012 roku – jako Członek-Założyciel Klastra Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych, Członek Konsorcjum  powołanego do realizacji projektu naukowo-badawczego „BioHyMet” oraz właściciel trzech patentów na zespoły urządzeń mające na celu produkcję czystego pierwiastka H2 oraz praktyczne wykorzystanie technologii wodorowej do ogrzewania domów, którego bazowym paliwem będzie woda.

 

Dnia 1 października w Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni odbyła się druga międzynarodowa konferencja poświęcona wodorowi, organizowana przez Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych. Członkami klastra są między innymi Sescom SA i należąca do Grupy Kapitałowej, SDC Sp. z o.o. Zadaniem i misją Klastra jest czynne działanie na rzecz popularyzacji technologii wodorowych i czystych technologii węglowych oraz wspieranie podmiotów współpracujących w zakresie rozwiązań innowacyjnych. Polish Conference on Hydrogen Energy and Technology zrzeszyła członków środowisk biznesowych, naukowych oraz pozostałych interesantów, którzy chcieli pozyskać wiedzę na temat rozwoju najnowszych projektów naukowych i wpływu technologii wodorowych na poprawę jakości środowiska. W spotkaniu uczestniczyli między innymi Sławomir Halbryt, Prezes Zarządu Sescom SA, Marek Gołębiewski, konstruktor oraz współautor patentów, pracownik wsparcia technicznego w SESCOM S.A. oraz Artur Baranowski Kierownik realizacji prac w ramach etapów II i III projektu „BioHyMet” ze strony BCTT SA.

 

Podczas wydarzenia poruszono tematy oscylujące nie tylko wokół użytkowania wodoru w przemyśle i transporcie, ale również poinformowano o ważnych kwestiach legislacyjnych dotyczących eksploatacji tego pierwiastka. Można było również zobaczyć pierwszy, seryjnie produkowany samochód zasilany energią pochodzącą z ogniwa wodorowego.

 

Zwieńczeniem konferencji było podpisanie deklaracji powołania inicjatywy Pomorskiej Doliny Wodorowej, której jednym z sygnatariuszy był Sławomir Halbryt, Prezes Zarządu Sescom SA i Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza reprezentującej cały Klaster:

 – Klaster wchodzi w nowy etap swojego rozwoju. Po wielu miesiącach prac koncepcyjnych i konsultacji w łonie klastra oraz samorządu Województwa Pomorskiego uruchamiamy pionierski program na skalę Polski. Bazujemy na wzorcach, które sprawdzają się w Europie Zachodniej. Chcemy wejść w nurt finansowania przygotowywanego przez Unię Europejską w nowej perspektywie. Program Pomorskiej Doliny Wodorowej odpowiada także na szereg wyzwań, chociażby takich jak ocieplenie klimatu. W klastrze mamy reprezentantów firm technologicznych, które są gotowe sprostać wymaganiom programu i dostarczyć potrzebne ilości „zielonego” wodoru.

Fot. Prezes Zarządu Sescom Sławomir Halbryt przemawia podczas PCHET 2019.

Celem Pomorskiej Doliny Wodorowej jest stworzenie warunków, które umożliwią transport oparty wyłącznie o wodór uzyskany z odnawialnych źródłem energii. Służący temu projekt to „Hy-way to Hel” ma pomóc w budowie ekosystemu, który dostarczy minimum 2000 ton czystego wodoru na rzecz transportu publicznego oraz uruchomi wodorowe transporty morskie i kolejowe na półwysep Helski.

 

Wodór to technologia dojrzała – charakteryzuje się wysokim bezpieczeństwem i z powodzeniem jest stosowana w polskim przemyśle. Jej ekspansja pozwoli nie tylko na innowacyjny rozwój przedsiębiorstw takich jak Sescom, ale również skutecznie ograniczy emisję dwutlenku węgla, wpływając na jakość powietrza i ochronę środowiska naturalnego.