Wodór – eko-paliwo przyszłości – Sescom partnerem projektu badawczo-rozwojowego z dziedziny power-to-gas

Na początku lipca 2019 roku ruszyły przygotowania do uruchomienia pilotażowego projektu badawczo-rozwojowego, polegającego na budowie innowacyjnej hybrydowej instalacji, opartej o koncepcję power-to-gas (P2G) zintegrowanej z Farmą Wiatrową Lotnisko.

Projekt „Zintegrowany układ generacji wodoru i biometanu in-situ” o wdzięcznym akronimie BioHyMet, to wspólne przedsięwzięcie przygotowane przez konsorcjum naukowo-przemysłowe w składzie: PGE Energia Odnawialna SA, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i Bałtyckie Centrum Transferu Technologii SA, należące do Grupy Kapitałowej Sescom SA.

Instalacja o mocy nie większej niż 0,5 MW składać się będzie z unikalnego na skalę światową modułu metanizacyjnego oraz innowacyjnego elektrolizera służącego do produkcji wodoru i tlenu.

 

– W Sescomie od 2012 wspieramy prace rozwojowe związane z konstrukcją własnego elektrolizera, które zwieńczone zostały patentem dotyczącym rozwiązania „Generatora wodoru oraz tlenu”, a prowadzone dalej prace optymalizacyjne tej konstrukcji, głównie w zakresie bezpompowego systemu uzupełniania elektrolitu, zakończone zostały kolejnym patentem obejmującym swoją ochroną rozwiązanie „Zespołu generatora wodoru oraz tlenu”. Podjęte w 2015 r. prace dotyczące koncepcji zeroemisyjnego kotła wodorowego dla domów jednorodzinnych, którego bazowym paliwem jest woda, doprowadziły nas do patentu na „Zespół kotła parowego”. Widać więc, że Sescom ma swoje miejsce na wodorowej mapie Polski. Szansa, jaką otwiera nam udział w Projekcie BioHyMet prowadzi wprost do komercjalizacji tych rozwiązań a przez to do rozwoju biznesowego naszej grupy kapitałowej – mówi o projekcie Sławomir Halbryt, Prezes Zarządu Sescom SA oraz Prezes Zarządu BCTT SA, inicjator i założyciel Klastra Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych, którego członkami są Sescom SA oraz SDC Sp. z o.o.

 

Pierwszym etapem działań bezpośrednich ma być budowa podstawowej aparatury produkującej mieszaninę dwóch substancji lotnych – biometanu i syngazu, który pochodzi z reakcji wodoru z dwutlenkiem węgla. Uzyskany gaz ma docelowo trafić do sieci gazowej. Kolejną częścią, która nastąpi po wykonaniu rozruchów próbnych, będzie podłączenie modułów elektrolizera, które będą miały za zadanie produkować czysty „zielony” wodór, który może być wykorzystywany na przykład jako paliwo, w celach transportowych.

 

Przeprowadzony projekt badawczo-rozwojowy pozwoli na zagospodarowanie odzyskanego ciepła odpadowego, jak i uzyskanego w procesie elektrolizy czystego tlenu.

BioHyMet to pierwszy tego typu projekt w Polsce, jak zauważa Marek Gołębiewski – entuzjasta technologii wodorowych, wynalazca i autor trzech patentów z tej dziedziny, Ekspert Doradztwa Technicznego w Sescom SA:

– Mamy do wykonania ogromną pracę i ciąży na nas niezwykła odpowiedzialność. Cel nie wydaje się być odległy pod warunkiem umiejętnego sprzężenia z sobą kompetencji technicznych i organizacyjnych. Sukces projektu będzie oznaczał trwałe miejsce dla Grupy Sescom w energetyce wodorowej w Polsce. Wyzwanie jest ambitne, a w połączeniu z niszą technologiczną w skali kraju, jaką są technologie wodorowe, stanowi dodatkową motywację.

 

Według wstępnych planów inwestycja zostanie uruchomiona do 2023 r., a spodziewany sukces pilotażu będzie stanowił podstawę do implementacji koncepcji w pełnej skali przy innych farmach wiatrowych.

 

– Projekt BioHyMet ubiega się o dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Stawia to Sescom w wąskiej grupie polskich firm, które w rzeczywisty sposób realizują projekty badawczo-rozwojowe i wprowadzają autorskie innowacje do swojej działalności biznesowej. Zakres odpowiedzialności Bałtyckiego Centrum Transferu Technologii SA w projekcie obejmuje budowę najpierw elektrolizera laboratoryjnego, jego badanie, a następnie dostawę w pełni funkcjonalnego elektrolizera przemysłowego. Na wykonanie tych zadań mamy 24 miesiące. Przez kolejne 23 miesiące prace Konsorcjum skoncentrowane będą na faktycznej implementacji zintegrowanego układu generacji wodoru i biometanu „in-situ”, czyli na terenie poligonu, który w projekcie stanowić będzie dla nas Farma Wiatrowa „Lotnisko” – tłumaczy Artur Baranowski, Dyrektor Biura Zarzadzania Projektami w Sescom SA, Koordynator Obszaru Elektrolizy, Kierownik realizacji prac w ramach etapów II i III projektu BioHyMet ze strony BCTT SA.

 

Informacja o projekcie ukazała się w ostatnim czasie również w mediach m.in.: BiznesAlert.pl, Cleanenrgy.pl, 300gospodarka.pl; Parkiet.com.