Wodór – paliwo przyszłości

The City's Brain-Data center in the City.the high view from cooling equipment and network servers racks with light,3D physically rending high quality.the City image of the background,shoot in Osaka Downtown,Japan with myself.

W miniony poniedziałek, 11. grudnia, w siedzibie Grupy LOTOS w Gdańsku odbyło się spotkanie pomorskiego Klastra Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Energetycznych, który zrzesza przedsiębiorstwa komercyjne oraz instytucje działające w tym obszarze. Jego współzałożycielem jest Grupa Kapitałowa LOTOS oraz m.in. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza.

Podczas posiedzenia, którego byliśmy gospodarzem, za zgodą wszystkich uczestników Klastra, których przedstawiciele pojawiali się na spotkaniu (tj. 99Rent, Nexus Consultants, Automatic System Engineering, Biproraf, Sescom S.A., SDC Sp. z o.o., Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza), do organizacji przyjęto nowego członka: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PGNiG).

– Cieszymy się, że pozyskaliśmy kolejnego, ważnego partnera w obszarze badań i popularyzacji technologii wodorowych – komentuje Jan Biedroń, szef Biura Innowacji Grupy LOTOS S.A.

Misją Klastra, który zainaugurował swą działalność w sierpniu br., jest inicjowanie działań na rzecz zwiększenia znaczenia technologii wodorowych oraz czystych technologii energetycznych, poprzez wspieranie członków Klastra i podmiotów współpracujących w rozwoju innowacyjnych rozwiązań na rzecz efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej. Członkowie Klastra będą współpracować ze sobą,  m. in. na polu wymiany informacji, budowy wspólnych powiązań gospodarczych, usług i technologii, kooperacji z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i sieciami klastrowymi, edukacji i promocji. Pod egidą Klastra będą prowadzone i wdrażane projekty badawczo – rozwojowe oraz wspólne inwestycje.

Grupa LOTOS docenia możliwości szerokiego zastosowania wodoru. Klaster to kolejny projekt współtworzony przez naszą firmę, mający na celu budowanie jej wiodącej pozycji w obszarze gospodarki związanej z zastosowaniem technologii wodorowych,  które rozwijamy ze względu na kluczowe dla naszej rafinerii wodorowe procesy produkcyjne. Realizując program inwestycyjny EFRA zainwestowaliśmy w budowę już trzeciej instalacji produkcji wodoru. W ramach projektu HESTOR, dofinansowanego ze środków NCBiR, Grupa LOTOS wraz z partnerami naukowymi i przemysłowymi, prowadziła badania i analizy dotyczące technologii magazynowania energii w postaci wodoru, uzyskiwanego w procesie elektrolizy, i wykorzystania go w procesach rafineryjnych. Jednym z elementów projektu było zbadanie efektywności magazynowania wodoru pozyskiwanego w procesie elektrolizy z nadwyżek energii z elektrowni wiatrowych i słonecznych (OZE).

Sławomir Halbryt, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, która pełni funkcję koordynatora Klastra i zajmuje się jego obsługą administracyjną, a jednocześnie Prezes Zarządu jednej z firm członkowskich – Sescom S.A., wskazuje jakie możliwości daje firmom inicjatywa.

W klastrze będą funkcjonować Centrum Badawczo-Rozwojowe i Platforma Transferu Technologii, które wspomogą prace firm nad projektami technologicznymi, a na późniejszym etapie testowanie i weryfikowanie rozwiązań. Klaster ma charakter otwarty, nowe podmioty mogą do niego dołączyć. Liczymy, że grono członków będzie się systematycznie powiększać i razem będziemy pracować nad rozwojem branży wodorowej na Pomorzu – mówi prezes Halbryt.

Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo, w którym Prezes Sławomir Halbryt przedstawia założenia i plany nowego klastra.

*Materiał powstał przy współpracy Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, Grupy LOTOS i Sescom S.A.